Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1418
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050730
Katalogové èíslo 54607
Název dokumentu Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů
Anglický název Welding personnel - Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials
Datum vydání 01.05.1999
Datum ukonèení platnosti 01.06.2014
Datum úèinnosti 01.06.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.10 - Procesy svařování
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14181997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
6547ČSN 05 0710 1975
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95121ČSN EN ISO 14732 2014
Anotace

ČSN EN 1418 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1418:1997. Evropská norma EN 1418:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje požadavky na zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatizované metody svařování kovových materiálů. Schválen může být pouze svářečský operátor/seřizovač odporového svařování, který je odpovědný za obsluhu a/nebo nastavení v průběhu svařování. Osoby, zajišťující výlučně programování svařovací jednotky nebo činnost svařovací jednotky, nemusí mít žádné zvláštní oprávnění. Tuto normu lze použít pokud zkouška svářečského operátora/seřizovače odporového svařování je požadována smlouvou nebo normou výrobku. Norma se nepoužívá pro svářečské operátory odporového svařování (viz 3.10) nebo pro tlakové svařování. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Oprávnění, kapitolu 5 - Prodloužení, kapitolu 6 - Osvědčení a kapitolu 7 - Dokumentace. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a C, které se vztahují ke zkouškám a týkají se znalostí svařovací technologie (A), znalostí funkce příslušné svařovací jednotky (B) a osvědčení způsobilosti (C). ČSN EN 1418 (05 0730) byla vydána v květnu 1999. Nahradila v ČSN 05 0710 z 18.7.1975 pouze ustanovení týkající se zkoušek svářečů automatickými metodami svařování.