Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50178
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330610
Katalogové èíslo 54565
Název dokumentu Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích
Anglický název Electronic equipment for use in power installations
Datum vydání 01.01.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.240.01 - Elektrické přenosové a distribuční sítě obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 501781997
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97659ČSN EN 50178 1999Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97526ČSN EN 62477-1 2013
Anotace

ČSN EN 50178 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50178:1997. Evropská norma EN 50178:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma se vztahuje na použití elektronického zařízení (EE) ve výkonových instalacích, kde se vyžaduje z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti jednotná technická úroveň. Tato norma se také vztahuje na EE, která nejsou zahrnuta v normách pro jednotlivé výrobky. Tato evropská norma definuje minimální požadavky pro návrh a výrobu EE, pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, pro zkoušení a jeho zařazení do sítí pro výkonové instalace. Norma nezahrnuje následující aplikace: Elektrická příslušenství a elektrické přístroje pro domácnost a podobné účely, lékařská zařízení, elektrická zařízení železnic, zpracování dat bez řízení systémů a procesů, veřejné a soukromé neprůmyslové telekomunikační a radiokomunikační zařízení a sítě, ochranná relé, proudové chrániče, zdroje nepřerušitelného napájení, osvětlovací zařízení a veřejná nabíjecí zařízení pro elektrická vozidla. Rozsáhlá norma (cca 125 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky na celý systém, kapitolu 5 - Požadavky na bezpečnost, kapitolu 6 - Požadavky a podmínky okolního prostředí, kapitolu 7 - Požadavky na elektronické zařízení, kapitolu 8 - Požadavky na montáž a kapitolu 9 - Zkoušení. Norma dále uvádí mnoho obrázků, tabulek a rozsáhlou informativní Přílohu A (cca 30 stran), která obsahuje "dodatečné informace", včetně bezpečnostních. ČSN EN 50178 (33 0610) byla vydána v lednu 1999.