Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 54334
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment
Datum vydání 01.02.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-21997
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
78423ČSN EN 54-2 1999A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
2628ČSN 34 2710 1977
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 54-2 Norma je českou verzí evropské normy EN 54-2:1997. Evropská norma EN 54-2:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma uvádí požadavky, zkušební metody a kritéria provedení pro ústředny (viz /ČSN/ EN 54-1, obrázek 1, položka B) systémů elektrické požární signalizace instalovaných v budovách. Rozsáhlá norma (cca 45 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitola 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a zkratky, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky na signalizaci, kapitolu 6 - Stav KLID, kapitolu 7 - Stav POŽÁRNÍ POPLACH, kapitolu 8 - Stav PORUCHA, kapitolu 9 - Stav VYPNUTO, kapitolu 10 - Stav TEST, kapitolu 11 - Normalizované rozhraní vstup/výstup (volitelný požadavek, viz Příloha G), kapitolu 12 - Požadavky na konstrukci, kapitolu 13 - Dodatečné požadavky na programově řízené ústředny, kapitolu 14 - Označení a kapitolu 15 - Zkoušky. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H a J. ČSN EN 54-2 (34 2710) byla vydána v únoru 1999. Nahradila články 150 až 169 ČSN 34 2710 z 15.8.1977.