Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 7346-2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757761
Katalogové číslo 54011
Název dokumentu Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda
Anglický název Water quality - Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton - Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Part 2: Semi-static method
Datum vydání 01.02.1999
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.03.1999
Věstník vydání (měs/rok) 2/99
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.01 - Kvalita vod obecně
Subsektor
Deskriptory ATR.R,BQC.Q,DJJ.P,EYT.H,GE,GPB.BP
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 7346-21997
ISO 7346-21996
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 7346-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7346-2:1997. Evropská norma EN ISO 7346-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 7346-2:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Statická metoda, Část 2: Obnovovací metoda a Část 3: Průtočná metoda. Tato druhá část (ČSN EN) ISO 7346 určuje obnovovací (semistatickou) metodu pro stanovení akutní letální toxicity stálých, netěkavých, jednoduchých látek, rozpustných za definovaných podmínek ve vodě, pro sladkovodní rybu [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae) - běžně nazývaná danio pruhované] ve vodě určené jakosti. Metoda je použitelná pro stanovení kategorie akutní letální toxicity každé zkoušené látky pro Brachydanio rerio za podmínek zkoušky. Výsledky samy o sobě nestačí k určení mezných hodnot jakosti vody pro ochranu životního prostředí. Metoda je použitelná i pro určité další druhy sladkovodních ryb jako zkušební organismy. Metoda může být přizpůsobena k použití jiných sladkovodních, mořských a brakických ryb vhodnou úpravou zkušebních podmínek, zejména vzhledem k objemu a jakosti ředicí vody a teplotě. Podstata zkoušky a postup při jejím provádění je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Podstata zkoušky, kapitolu 3 - Zkušební organismy a chemikálie, kapitolu 4 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 5 - Prostředí zkoušky, kapitolu 6 - Postup zkoušky, kapitolu 7 - Vyjadřování výsledků, a kapitolu 8 - Protokol o zkoušce. Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohy A, B a C. ČSN EN ISO 7346-2 (75 7761) byla vydána v únoru 1999.