Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 1901
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731901
Katalogové èíslo 53606
Název dokumentu Navrhování střech - Základní ustanovení
Anglický název Designing of roofs - Basic provisions
Datum vydání 01.01.1999
Datum ukonèení platnosti 01.03.2011
Datum úèinnosti 01.02.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.060.20 - Střechy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
6544ČSN 73 1901 1975
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87291ČSN 73 1901 2011
Anotace

ČSN 73 1901 Tato norma stanoví požadavky na navrhování střech budov (bytových, občanských, průmyslových, zemědělských apod.). Normu lze přiměřeně použít i pro rekonstrukce střech budov stávajících. Norma neplatí pro navrhování střech dočasných objektů.