Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1295-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 750210
Katalogové číslo 53603
Název dokumentu Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements
Datum vydání 1.3.1999
Datum ukončení platnosti 1.12.2019
Datum účinnosti 1.4.1999
Věstník vydání (měs/rok) 3/99
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 1295-11997
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
507912ČSN EN 1295-1 2019
Anotace

ČSN EN 1295-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1295-1:1997. Evropská norma EN 1295-1:1997 má status české technické normy. Tato norma stanovuje požadavky na statický návrh potrubí pro zásobování vodou, potrubí pro stokové sítě a kanalizační přípojky a jiná potrubí ve vodním hospodářství, která jsou provozována při atmosférickém tlaku, s vnitřním přetlakem nebo podtlakem oproti atmosférickému tlaku. Tato norma je doplněna návody k použití národních návrhových metod, zavedených a platných v době zpracování této normy v členských zemích CEN. Tyto návody jsou důležitým zdrojem odborných projekčních znalostí, nemohou však řešit všechny možné zvláštní případy. V takových případech lze použít rozšířených nebo omezených základních výpočtových metod. Tato část normy obsahuje požadavky na statistický návrh potrubí uloženého v zemi a odkazuje na zdroje nebo podklady národních návrhových metod zavedených v členských zemích CEN (viz přílohy A a B). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Podklady pro návrh, kapitolu 6 - Další vlivy na tlakové potrubí, kapitolu 7 - Vliv způsobu výstavby a kapitolu 8 - Koncepce návrhu a součinitele spolehlivosti. Dále norma uvádí už zmíněné informativní Přílohy A a B. Příloha B uvádí výše zmíněné návrhové metody zavedené v členských zemích. ČR uvedena není. Nicméně za pozornost v této příloze stojí údaje o azbestocementových troubách, které používá Španělsko. ČSN EN 1295-1 (75 0210) byla vydána v březnu 1999.