Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60352-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354061
Katalogové èíslo 53573
Název dokumentu Nepájené spoje - Část 6: Spoje propichující izolaci - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Anglický název Solderless connections - Part 6: Insulation piercing connection s - General requirements, test methods and practical guidance
Datum vydání 01.12.1998
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.20 - Připojovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60352-61997
IEC 60352-61997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60352-6 Tato norma se vztahuje na spoje propichující izolaci z vodičů s lanovaným, leonským (tinsel-wire), plochým jádrem nebo z ohebných plošných spojů, které se používají v telekomunikačních zařízeních a v elektronických zařízeních využívajících podobnou techniku. Informace o materiálech a údaje z průmyslové praxe jsou zahrnuty jako doplněk zkušebních postupů, aby se dosáhlo elektricky stabilního spojení za předepsaných klimatických podmínek. Předmětem této normy je: - zjistit vhodnost spojů propichujících izolaci za specifikovaných mechanických, elektrických a klima-tických podmínek; - stanovit podmínky pro srovnání zkušebních výsledků, pokud byly při výrobě spojů použity nástroje různých konstrukcí či výrobců. V zakončeních propichujících izolaci se používají různé konstrukce a materiály. Z toho důvodu jsou v této normě zakončení, funkční požadavky na vodič a celý spoj charakterizovány pouze základními parametry.