Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 6947
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050024
Katalogové èíslo 53570
Název dokumentu Svařování - Pracovní polohy - Definice úhlů sklonu a otočení
Anglický název Welds - Working positions - Definitions of angles of slope and rotation
Datum vydání 01.01.1999
Datum ukonèení platnosti 01.12.2011
Datum úèinnosti 01.02.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.25 - Strojírenství (názvosloví)
25.160.10 - Procesy svařování
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 69471997
ISO 69471993
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24560ČSN 05 0024 1982
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
89353ČSN EN ISO 6947 2011
Anotace

ČSN EN ISO 6947 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6947:1997. Evropská norma EN ISO 6947:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 6947:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma definuje pracovní polohy a umožňuje určení polohy svarů v prostoru vzhledem k vodorovné referenční rovině (obvykle rovnoběžně s dílenskou základnou) pomocí úhlu sklonu a otočení, které nejsou závislé na okolním uspořádání. Z obr. 6 v čl.3.1 je patrno, že lze také usoudit na fyziologické (nefyziologické) polohy svářeče (sváření nad hlavou). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Pracovní polohy a kapitolu 4 - Označení. Norma dále uvádí normativní Přílohu NA. ČSN EN ISO 6947 (05 0024) byla vydána v lednu 1999. Nahradila ČSN 05 0024 Zváranie. Základné polohy zvárania, z 25.6.1982 v celém rozsahu.