Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12944-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038241
Katalogové èíslo 53564
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní zkoušební metody
Anglický název Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 6: Laboratory performance testing methods
Datum vydání 01.10.1998
Datum ukonèení platnosti 01.11.2018
Datum úèinnosti 01.11.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 87.020 - Technologie nátěrů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 12944-61998
ISO 12944-61998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505504ČSN EN ISO 12944-6 2018
Anotace

ČSN EN ISO 12944-6 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12944-6:1998. Evropská norma EN ISO 12944-6:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12944-6:1998 byl převzat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN) EN ISO 12944 sestává z těchto částí: Část 1: Obecné zásady, Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí, Část 3: Navrhování, Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava, Část 5: Ochranné systémy, Část 6: Laboratorní zkušební metody, Část 7: Provedení a inspekce prací povrchových úprav a Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry. Tato šestá část (ČSN EN) ISO 12944 specifikuje laboratorní zkušební postupy a podmínky zkoušení pro hodnocení nátěrových systémů určených pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí. Tato šestá část (ČSN EN) ISO 12944 se nevztahuje k nátěrovým systémům nanášeným na povrchy galvanicky pozinkované nebo již dříve opatřené nátěry. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Obecně, kapitolu 5 - Zkoušky, kapitolu 6 - Hodnocení nátěrových systémů a kapitolu 7 - Protokol o zkoušce. Norma dále uvádí normativní Přílohu A, informativní Přílohu B a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 12944-6 (03 8241) byla vydána v říjnu 1998.