Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P I-ETS 300 763-2 ed. 1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 875805
Katalogové èíslo 53462
Název dokumentu Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)
Anglický název Integrated Services Digital Network (ISDN) - Audiovisual services in-band signalling testing - Part 2: Abstract Test Suite (ATS) and partial Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) proforma specification
Datum vydání 01.10.1998
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu schvál. k přím. užívání
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 33.080 - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN)
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
I-ETS 300 763-2 ed.11997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace