Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12515
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 833562
Katalogové číslo 53326
Název dokumentu Horká prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelné zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení
Anglický název Hot environments - Analytical determination and interpretation of thermal stress using calculation of required sweat rate
Datum vydání 1.9.1998
Datum ukončení platnosti 1.6.2005
Datum účinnosti 1.10.1998
Věstník vydání (měs/rok) 9/98
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.040.20 - Venkovní ovzduší
13.180 - Ergonomie
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 125151997
ISO 79331989
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
15062ČSN ISO 7933 1993
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
73108ČSN EN ISO 7933 2005
Anotace

ČSN EN 12515 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12515:1997. Evropská norma EN 12515:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 7933:1989 byl schválen CEN jako evropská norma, s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato evropská norma stanoví metodu analytického hodnocení a interpretace tepelné zátěže, kterou zažívá osoba v horkém prostředí. Popisuje metodu výpočtu tepelné rovnováhy a rovněž intenzity pocení, které má lidské tělo produkovat k udržení této rovnováhy: tato intenzita pocení se nazývá "požadovanou intenzitou pocení". Různé veličiny užívané ke stanovení požadované intenzity pocení ukazují vliv různých fyzikálních vlastností prostředí na tepelnou zátěž, jíž je člověk vystaven. Tato evropská norma tím umožňuje stanovit, který parametr nebo skupina parametrů by měla být upravena a do jaké míry, aby se snížilo riziko fyzického přetížení. Hlavní cíle této evropské normy jsou: a) vyhodnocení tepelné zátěže v podmínkách, které by mohly vést k nadměrnému zvýšení tělesné teploty nebo ztrátě vody u standardní osoby, b) stanovení změn, které je třeba provést v pracovní situaci, aby se tyto následky omezily nebo vyloučily, c) stanovení maximální přípustné doby expozice nutné pro omezení fyzického přetížení na přijatelnou hodnotu. Tato norma neslouží k předvídání fyziologické reakce jednotlivých osob, ale bere v úvahu pouze standardní osoby v dobrém zdravotním stavu a schopné vykonávat svou práci. Zásady metody hodnocení popisuje kapitola 3 takto: Metoda hodnocení a interpretace vypočítává tepelnou rovnováhu těla: a) z typických parametrů tepelného prostředí: tj. teploty vzduchu, ta (ve stupních Celsia); střední radiační teploty, tr (ve stupních Celsia); parciálního tlaku vodní páry, pa (v kilopascalech); rychlosti vzduchu, va (v metrech za sekundu). (Tyto parametry se měří podle ISO 7726 - zavedena jako ČSN ISO 7726.) b) z typických vlastností osoby vystavené této pracovní situaci: tj. z produkce metabolického tepla, M (ve Wattech na metr čtvereční); a z tepelné izolace oděvu, Icl (v metrech čtverečních a kelvinech na watt). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Zásady metody hodnocení, kapitolu 4 - Hlavní kroky výpočtu a kapitolu 5 - Interpretace požadované intenzity pocení. Dále norma obsahuje informativní Přílohy A, B, C, D, E a ZA. Konkrétně např. příloha A obsahuje Údaje nutné pro výpočet tepelné bilance. Příloha B obsahuje tabelárně zpracované tepelné odpory typických kombinací oděvů a jejich částí. Příloha C obsahuje kritéria tepelné zátěže a mezní hodnoty tepelného působení. Příloha D obsahuje počítačový program pro výpočet požadované intenzity pocení a přípustné doby expozice v jakémkoliv tepelném prostředí. ČSN EN 12515 (83 3562) byla vydána v září 1998. Nahradila ČSN ISO 7933 (83 3562) z prosince 1993.