Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12944-2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 038241
Katalogové číslo 53325
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
Anglický název Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 2: Classification of environments
Datum vydání 01.10.1998
Datum ukončení platnosti 01.11.2018
Datum účinnosti 01.11.1998
Věstník vydání (měs/rok) 10/98
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 87.020 - Technologie nátěrů
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 12944-21998
ISO 12944-21998
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
506014ČSN EN ISO 12944-2 2018
Anotace

ČSN EN ISO 12944-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12944-2:1998. Evropská norma EN ISO 12944-2:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12944-2:1998 byl převzat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN) EN ISO 12944 sestává z těchto částí: Část 1: Obecné zásady, Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí, Část 3: Navrhování, Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava, Část 5: Ochranné systémy, Část 6: Laboratorní zkušební metody, Část 7: Provedení a inspekce prací povrchových úprav a Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry. Tato druhá část (ČSN EN) ISO 12944 se zabývá klasifikací základních prostředí, ve kterých jsou ocelové konstrukce exponovány a jejich korozní agresivitou: - definuje kategorie korozní agresivity atmosfér založených na úbytku hmotnosti (nebo tloušťky) standardních vzorků a popisuje typická atmosférická prostředí, ve kterých jsou ocelové konstrukce exponovány a udává postup pro hodnocení korozní agresivity, - popisuje různé kategorie prostředí pro konstrukce ponořené ve vodě nebo uložené v půdě, - podává informace o některých speciálních korozních namáháních, která mohou být příčinou zvýšení korozní rychlosti, nebo zvyšují nároky na ochrannou účinnost nátěrových systémů. V této souvislosti stojí za pozornost normalizovaná klasifikace v kapitole 5 - Klasifikace vnějšího prostředí, a to v článku 5.1.1, který uvádí: "Pro účely ISO 12944 je vnější prostředí klasifikováno šesti stupni korozní agresivity: - C1 velmi nízká, - C2 nízká, - C3 střední, - C4 vysoká, - C5-I velmi vysoká (průmyslová), - C5-M velmi vysoká (přímořská)." Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Korozní napadení v důsledku působení atmosféry, vody a půdy, kapitolu 5 - Klasifikace vnějšího prostředí. Norma dále uvádí informativní Přílohy A, B a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 12944-2 (03 8241) byla vydána v říjnu 1998.