Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 752-4
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756110
Katalogové číslo 53195
Název dokumentu Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4: Hydraulické výpočty z hlediska ochrany životního prostředí
Anglický název Drain and sewer systems outside buildings - Part 4: Hydraulic design and environmental considerations
Datum vydání 1.10.1998
Datum ukončení platnosti 1.8.2008
Datum účinnosti 1.11.1998
Věstník vydání (měs/rok) 10/98
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 752-41997
Změny
Opravy
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
55435ČSN EN 752-4 1998UR1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
81188ČSN EN 752 2008
Anotace

ČSN EN 752-4 Norma je českou verzí evropské normy EN 752-4:1997. Evropská norma EN 752-4:1997 má status české technické normy. Sestává z těchto sedmi částí: Část 1 - Všeobecně a definice, Část 2 - Požadavky, Část 3 - Navrhování, Část 4 - Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí, Část 5 - Sanace, Část 6 - Čerpací stanice a Část 7 - Údržba a provoz. Tato čtvrtá část (ČSN) EN 752 platí pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, až po místo kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovou jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato čtvrtá část stanovuje zásady, které je nutno dodržet při hydraulických výpočtech stokových sítí a kanalizačních přípojek provozovaných převážně jako gravitační, a při posuzování vlivů na životní prostředí. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zdroje doplňujících informací, kapitolu 5 - Ochrana před přetížením a povodňovými stavy, kapitolu 6 - Ochrana před znečištěním vod, kapitolu 7 - Ochrana před zahníváním odpadních vod, kapitolu 8 - Proplachovací rychlosti, kapitolu 9 - Hydraulické výpočty, kapitolu 10 - Návrhové průtoky splaškových odpadních vod, kapitolu 11 - Návrhové průtoky dešťových (povrchových) vod a odpadních vod z jednotné soustavy a kapitolu 12 - Hlediska ochrany životního prostředí. Dále norma uvádí (rozsáhlou jedenáctistránkovou) informativní Přílohu A a Přílohy B, C, D, E a Národní Přílohu NA, která navazuje na přílohu A, pokud jde o stav v České republice. Za pozornost stojí v informativní příloze A uvedený rozsáhlý soubor především technických norem, které jsou v jednotlivých státech EU zdrojem doplňkových informací o normalizovaných otázkách. Seznam obdobných podkladů používaných v ČR je uveden v národní příloze NA. Bohužel obsahuje jen dvě technické normy, a to ČSN 75 6101 a ČSN 75 6406. ČSN EN 752-4 (75 6110) byla vydána v říjnu 1998.