Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 01 3107
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013107
Katalogové èíslo 53
Název dokumentu Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
Anglický název Classification of diagrams. General rules for presentation
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.02.2019
Datum úèinnosti 01.01.1982
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.100.10 - Obecná pravidla technického kreslení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506430ČSN ISO 15519-1 2019
Anotace

ČSN 01 3107 Touto normou se zavádí ST SEV 651-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro všechna schémata kromě schémat elektrotechnických. Znalost normy je potřebná pro pracovníky, kteří se zabývají preventivním hygienickým dozorem. ČSN 01 3107 byla schválena 3.9.1981 a nabyla účinnosti od 1.1.1982.