Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61242
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354530
Katalogové èíslo 52989
Název dokumentu Elektrická příslušenství - Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití
Anglický název Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes
Datum vydání 01.07.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.99 - Ostatní elektrická příslušenství
97.180 - Různá zařízení pro domácnost a komerční účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 612421997
IEC 12421995
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
82154ČSN EN 61242 1999A1
500317ČSN EN 61242 1999A2
503708ČSN EN 61242 1999A13
76392ČSN EN 61242 1999A1201.12.2008
71311ČSN EN 61242 1999A1101.12.2008
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61242 Tato mezinárodní norma platí pro navijáky prodlužovacích přívodů pouze pro střídavý proud, opatřené neodnímatelnou šňůrou o jmenovitém napětí vyšším než 50 V a nepřesahujícím 250 V pro jednofázové navijáky prodlužovacích přívodů a vyšším než 50 V a nepřesahujícím 440 V pro všechny ostatní navijáky prodlužovacích přívodů, a o jmenovitém proudu nepřesahujícím 16 A. Jsou určeny pro použití v domácnostech, obchodu, lehkém průmyslu a pro podobné účely, vnitřní i venkovní, se zvláštním zřetelem na bezpečnost při normálním používání. Tato norma neplatí pro: - navijáky s odnímatelným prodlužovacím přívodem; - zařízení pro navíjení přívodů vestavěná do spotřebičů. POZNÁMKA - Požadavky na zařízení pro navíjení přívodů vestavěná do spotřebičů jsou stanoveny v EN 60335-1 a EN 60335-2-2. Navijáky prodlužovacích přívodů odpovídající této normě jsou vhodné pro používání při teplotách okolí, které normálně nepřesahují 25 °C, ale občas dosahují 35 °C. V místech, kde jsou zvláštní podmínky, může být požadována speciální konstrukce.