Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1434-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258511
Katalogové èíslo 52902
Název dokumentu Měřiče tepla - Část 3: Rozhraní a výměna dat
Anglický název Heat meters - Part 3: Data exchange and interfaces
Datum vydání 01.08.1998
Datum ukonèení platnosti 01.07.2010
Datum úèinnosti 01.09.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.200.10 - Teplo. Kalorimetrie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1434-31997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
2330ČSN 25 8511 1976
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1434-3 Tato evropská norma platí pro měřiče tepla, tedy přístroje určené pro měření tepla, které se v teplosměnných zařízeních spotřebuje nebo předává teplonosné kapalině. Měřič udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách. Tato norma nezahrnuje požadavky elektrické bezpečnosti. Část 3 specifikuje způsob výměny dat mezi měřičem a čtecím zařízením. Pro aplikace, které využívají optické čtecí hlavy a rozhraní CL, se doporučuje řídicí postup podle EN 61107. Další úmluvy se týkají datového spojení mezi několika měřiči a jednou centrální jednotkou v lokální síti (vícebodové spojení). Toto lze realizovat s několika měřiči s příruční centrální jednotkou pomocí induktivního rozhraní na sběrnici měřiče. Pro větší sítě s počtem měřičů až do 250 kusů je pro ovládání sběrnice měřiče nutná centrální jednotka se střídavým síťovým zdrojem. Pro tyto aplikace se doporučuje protokol podle EN 60870-5.