Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1434-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258511
Katalogové èíslo 52901
Název dokumentu Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci
Anglický název Heat meters - Part 2: Constructional requirements
Datum vydání 01.08.1998
Datum ukonèení platnosti 01.11.2007
Datum úèinnosti 01.09.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.200.10 - Teplo. Kalorimetrie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1434-21997
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
68112ČSN EN 1434-2 1998A101.11.2007
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
2330ČSN 25 8511 1976
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79094ČSN EN 1434-2 2007
Anotace

ČSN EN 1434-2 Tato evropská norma platí pro měřiče tepla, tedy přístroje určené pro měření tepla, které se v teplosměnných zařízeních spotřebuje nebo předává teplonosné kapalině. Měřič udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách. Tato norma nezahrnuje požadavky elektrické bezpečnosti. Tato norma nezahrnuje měřiče tepla s povrchově instalovanými snímači teploty. Část 2 obsahuje požadavky na konstrukci.