Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1309-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 490018
Katalogové èíslo 52773
Název dokumentu Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 1: Řezivo
Anglický název Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 1: Sawn timber
Datum vydání 01.07.1998
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1309-11997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1309-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1309-1:1997. Evropská norma EN 1309-1:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metody měření rozměrů řeziva. Používá se pro deskové omítané a neomítané řezivo, jehličnaté a listnaté. Neplatí pro tropické řezivo. ČSN EN 1309-1 (49 0018) byla vydána v červenci 1998.