Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1091
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756112
Katalogové číslo 52308
Název dokumentu Venkovní podtlakové systémy stokových sítí
Anglický název Vacuum sewerage systems outside buildings
Datum vydání 1.7.1998
Datum ukončení platnosti 1.11.2018
Datum účinnosti 1.8.1998
Věstník vydání (měs/rok) 7/98
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 10911996
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
505397ČSN EN 16932-1 2018
Anotace

ČSN EN 1091 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1091:1996. Evropská norma EN 1091:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma stanovuje požadavky na funkci venkovních podtlakových systémů stokových sítí určených pro shromažďování a odvádění splaškových odpadních vod nezávisle na použitých materiálech systémů. Obsahuje též dodatečné funkční charakteristiky důležité pro objednatele, projektanty, zhotovitele a provozovatele venkovních podtlakových systémů stokových sítí. Posouzení na soulad systémů není předmětem této normy. Tato evropská norma poskytuje doporučení pro navrhování a výstavbu venkovních podtlakových systémů stokových sítí, které shromažďují a odvádějí splaškové odpadní vody, nikoliv však dešťový odtok. Nevztahuje se na domovní podtlakové systémy vnitřní kanalizace. Součásti systémů mají být zvoleny v souladu s příslušnými výrobkovými normami. Na stanovení požadavků na tyto součásti může být použito této normy, pokud neexistuje příslušná technická norma výrobku. Požadavky na navrhování obsažené v této normě jsou minimální požadavky, jejichž samotné splnění není postačující k zajištění správné funkce systémů. Každý systém musí být navržen individuálně a založen na návrhových parametrech použitého systému. Mají být splněny i pokyny výrobců použitých systémů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Popis systémů, kapitolu 5 - Požadavky, kapitolu 6 - Ukládání potrubí, kapitolu 7 - Zkoušky, kapitolu 8 - Přejímka. Dále norma obsahuje normativní Přílohy A, B, C, D a informativní Přílohy E, F, G, H a I. Přílohy A až D se vztahují ke zkouškám, Příloha E (s mnoha obrázky) se týká charakteristických provedení a příloha F obsahuje pokyny pro obsluhu a údržbu. Ostatní přílohy mají z hlediska ochrany zdraví menší význam. ČSN EN 1091 (75 6112) byla vydána v červenci 1998.