Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 7284
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 052015
Katalogové èíslo 52062
Název dokumentu Odporová svařovací zařízení - Zvláštní požadavky pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro mnohobodové svařování v automobilovém průmyslu
Anglický název Resistance welding equipment - Particular specifications applicable to transformers with two separate secondary windings for multi-spot welding, as used in the automobile industry
Datum vydání 01.09.1998
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.30 - Svařovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 72841996
ISO 72841993
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
55431ČSN EN ISO 7284 1998N1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
28720ČSN ISO 7284 1993
42349ČSN EN ISO 7284 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 7284 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky vztahující se na zvláštní typy transformátorů specifikovaných v kapitole 3. Doplňuje normu ISO 5826, která obsahuje všeobecné požadavky platné pro všechny transformátory. Tato mezinárodní norma platí pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro elektrické odporové svařovací stroje pro mnohobodové svařování používané v automobilovém průmyslu. POZNÁMKA - Po dohodě mezi výrobcem a uživatelem je možné použít tuto mezinárodní normu také pro takové transformátory pro mnohobodové svařování, které se používají v jiných odvětvích průmyslu nebo pro jiné typy svařovacích strojů, kde je to možné. ISO 5826 platí ve všech případech.