Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 6946
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730558
Katalogové číslo 52034
Název dokumentu Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
Anglický název Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method
Datum vydání 1.6.1998
Datum ukončení platnosti 1.6.2008
Datum účinnosti 1.7.1998
Věstník vydání (měs/rok) 6/98
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 69461996
ISO 69461996
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
69262ČSN EN ISO 6946 1998A11.6.2008
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
15849ČSN 73 0540-3 1994
15850ČSN 73 0540-4 1994
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
81042ČSN EN ISO 6946 2008
Anotace

ČSN EN ISO 6946 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6956:1996. Evropská norma EN ISO 6946:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu výpočtu tepelného odporu a součinitele prostupu tepla stavebních prvků a stavebních konstrukcí, kromě dveří, oken a dalších prosklených prvků, konstrukcí přilehlých k zemině a konstrukcí s kontrolovaným prostupem vzduchu. Výpočtová metoda je založena na vhodném zahrnutí výpočtových hodnot tepelné vodivosti nebo výpočtových hodnot tepelných odporů materiálů a výrobků. Metoda platí pro prvky a konstrukce obsahující tepelně stejnorodé vrstvy (které mohou obsahovat vzduchové vrstvy). Norma také poskytuje přibližnou metodu, která může být užita pro nestejnorodé vrstvy, s výjimkou případů, ve kterých tepelně izolační vrstvou proniká kovový tepelný most. Princip i postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a značky, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Tepelné odpory, kapitolu 6 - Odpor konstrukce při prostupu tepla a kapitolu 7 - Součinitel prostupu tepla. Dále norma obsahuje normativní Přílohy A, B, C, D a informativní Přílohy E, NA a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 6946 (73 0558) byla vydána v červnu 1998. Touto normou se částečně nahrazují a doplňují tabulky D.1 a E1 ČSN 73 0540-3 z května 1994. Dále se nahrazuje vztah (3.6) v článku 3.2.1, částečně se nahrazuje a doplňuje článek 3.2.3 a článek 3.2.4 ČSN 73 0540-4 z května 1994.