Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 15656
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420623
Katalogové èíslo 518363
Název dokumentu Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu fosforu - Spektrofotometrická metoda
Anglický název Copper and copper alloys - Determination of phosphorus content - Spectrophotometric method
Datum vydání 01.02.2024
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2024
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/24
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.120.30 - Měď a slitiny mědi
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 156562015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 15656 This Technical Specification specifies a molybdovanadate spectrophotometric method for the determination of phosphorus in copper and copper alloys in the form of castings or unwrought or wrought products. The method is applicable to products having phosphorus mass fractions between 0,001 % and 0,5 %.