Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60335-2-81 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361050
Katalogové èíslo 518140
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats
Datum vydání 01.10.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.120 - Bezpečnost v domácnosti
97.100.10 - Elektrická otopná tělesa
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60335-2-812023
IEC 60335-2-812015
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
518142ČSN EN IEC 60335-2-81 ed. 3 2023A1
518143ČSN EN IEC 60335-2-81 ed. 3 2023A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69313ČSN EN 60335-2-81 ed. 2 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60335-2-81 ed. 3 Tato norma se zabývá bezpečností elektrických ohřívačů nohou a ohřívacích rohoží pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V.