Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60335-2-34 ed. 5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361050
Katalogové èíslo 518132
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors
Datum vydání 01.10.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.040.30 - Chladicí a mrazicí zařízení v domácnostech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60335-2-342023
IEC 60335-2-342021
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
518134ČSN EN IEC 60335-2-34 ed. 5 2023A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94030ČSN EN 60335-2-34 ed. 4 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60335-2-34 ed. 5 Tato norma se zabývá bezpečností uzavřených motorkompresorů (hermetického a polohermetického typu), jejich ochranných a řídicích systémů, jsou-li nějaké, které jsou určeny pro použití v zařízeních pro domácnost a podobné účely a které vyhovují normám vztahujících se na taková zařízení. Platí pro motorkompresory samostatně zkoušené za nejpřísnějších podmínek, které se mohou vyskytnout při normálním používání, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových motorkompresorů a 600 V u ostatních motorkompresorů.