Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60335-2-95 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361050
Katalogové èíslo 518104
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use
Datum vydání 01.10.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.120 - Bezpečnost v domácnosti
29.120.01 - Elektrická příslušenství obecně
91.090 - Vnější části staveb
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60335-2-952023
IEC 60335-2-952019
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
518106ČSN EN IEC 60335-2-95 ed. 4 2023A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97468ČSN EN 60335-2-95 ed. 3 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60335-2-95 ed. 4 Tato norma se zabývá bezpečností elektrických pohonů garážových vrat pro domovní použití, která se otevírají a zavírají ve svislém směru, přičemž jmenovité napětí pohonů nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 480 V u ostatních spotřebičů. Zabývá se také nebezpečími souvisícími s pohybem těchto elektricky poháněných garážových vrat.