Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 751-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 029285
Katalogové èíslo 51806
Název dokumentu Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou - Část 1: Anaerobní těsnicí prostředky
Anglický název Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 1: Anaerobic jointing compounds
Datum vydání 01.07.1998
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.140 - Těsnění, ucpávky
23.040.80 - Těsnění pro trubkové a hadicové spoje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 751-11996
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 751-1 Tato evropská norma uvádí požadavky a zkušební metody pro anaerobní těsnicí prostředky (dále označovány jako "těsnicí prostředky") vhodné k těsnění závitových kovových spojů specifikovaných v ISO 7-1. Tyto těsnicí prostředky jsou určeny pro použití v kontaktu s plyny první třídy (town gas), druhé třídy (natural gas) a třetí třídy (LPG kromě LPG v kapalné formě) a s horkou vodou systémů vytápění podle tabulky 1.