Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 6230
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756230
Katalogové číslo 51796
Název dokumentu Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
Anglický název Underground sewers and connections crossing railways and roadways
Datum vydání 1.6.1998
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.7.1998
Věstník vydání (měs/rok) 6/98
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
31258ČSN 75 6230 1987
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 6230 Tato norma platí pro navrhování, posuzování, výstavbu a sanaci podchodů stok a kanalizačních přípojek (dále jen "podchod") při jejich křížení s pozemní komunikací a dráhou (dále jen "komunikace") a pro navrhování a výstavbu komunikace křížící stávající stoky a kanalizační přípojky. Tato norma platí pro dráhy železniční, tramvajové a pozemní lanové, přičemž křížení musí být také v souladu s příslušnými právními předpisy. Platnost pro pozemní komunikace je omezena na dálnice, silnice a místní komunikace, obvykle v extravilánu, přičemž křížení musí být také v souladu s příslušnými právními předpisy. Při křížení ostatních pozemních komunikací s navazující zástavbou nebo pro odvedení dešťových vod se ukládají stoky a kanalizační přípojky do pozemních komunikací podle ČSN 73 6005, ČSN 75 6101, ČSN EN 1671, ČSN EN 1091 a příslušných právních předpisů. Norma neplatí pro podchody v kolektorech, tj. sdružených trasách městských vedení technického vybavení, podle ČSN 73 7505.