Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13411-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 024470
Katalogové èíslo 517852
Název dokumentu Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky
Anglický název Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3: Ferrules and ferrule-securing
Datum vydání 01.09.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.060.70 - Svorky
53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13411-32022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
516869ČSN EN 13411-3 2023
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13411-3 Tento dokument se zabývá požadavky na oka a nekonečné smyčky s nalisovanými objímkami. Také se zabývá požadavky na objímky pro oka a nekonečné smyčky s nalisovanými objímkami. Tento dokument se vztahuje na zakončení oka s nalisovanými objímkami tvořeným buď Vlámským okem, nebo obráceným okem a zahrnuje objímky z nelegované uhlíkové oceli a hliníku. Tento dokument platí pro vázací prostředky a sestavy používající ocelová drátěná lana pro všeobecné zdvihací účely do průměru 60 mm včetně podle EN 12385-4, lana pro výtahy podle EN 12385-5 a spirálová lana podle EN 12385-10. Jsou také specifikována typová zkoušení systémů s nalisovanými objímkami a požadavky na kontrolu kvality výroby. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s tímto konkrétním zakončením ocelového drátěného lana, pokud je používáno k určenému účelu a za podmínek použití předvídatelných výrobcem. Tento dokument se vztahuje na zakončení ocelových drátěných lan objímkami a zajištěnými objímkami, která jsou vyrobena po datu vydání této publikace. POZNÁMKA - Jeden návrh zakončení obráceným okem s nalisovanou objímkou s použitím oválné hliníkové objímky, která splňuje požadavky tohoto dokumentu při zajišťování lan s třídou lana až do 1960 včetně, je uveden pro informaci v příloze A.