Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50705
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360020
Katalogové èíslo 517805
Název dokumentu Osvětlovací zařízení s rádiovou komunikací - Bezpečnostní požadavky
Anglický název Lighting equipment with radio communication - Safety requirements
Datum vydání 01.08.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.99 - Ostatní normy týkající se světelných zdrojů
33.060.01 - Radiokomunikace obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 507052023
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50705 Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na rádiově ovládané osvětlovací zařízení.