Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12355
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 513045
Katalogové èíslo 517772
Název dokumentu Potravinářská strojní zařízení - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Anglický název Food processing machinery - Derinding-, skinning- and membrane removal machines - Safety and hygiene requirements
Datum vydání 01.08.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 67.260 - Zařízení a vybavení pro potravinářský průmysl
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 123552022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
516007ČSN EN 12355 2023
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12355 Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi nebo nebezpečnými událostmi souvisejícími se stroji na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan, pokud jsou používány, jak je určeno, a za podmínek nesprávného používání důvodně předvídatelných výrobcem (viz příloha D). Tento dokument se zabývá nebezpečími, která mohou nastat během celého životního cyklu strojního zařízení (viz EN ISO 12100:2010, 5.4). Tento dokument se nevztahuje na stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan pro domácí účely, ručně vedené stroje a stolní stroje. Tento dokument neplatí pro stroje na řezání hlav a filetování ryb, jak je popsáno v EN 15467:2014. Tento dokument neplatí pro stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan vyrobené před datem jeho vydání.