Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60601-2-43 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364801
Katalogové èíslo 517757
Název dokumentu Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční výkony
Anglický název Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures
Datum vydání 01.08.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.50 - Skiagrafická zařízení
37.040.25 - Radiografické filmy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60601-2-432023
IEC 60601-2-432022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87570ČSN EN 60601-2-43 ed. 2 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60601-2-43 ed. 3 Tato norma stanoví zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost pevných i mobilních rentgenových zařízení pro skiaskopicky naváděné intervenční výkony. Specifikuje informace, které musí být s intervenčním rentgenovým zařízením dodány jako pomoc pro odpovědnou organizaci a obsluhu ke zvládnutí radiačního rizika a rizika poruchy zařízení, které vznikají při těchto výkonech a mohly by ohrozit pacienta nebo personál.