Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 25980
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050703
Katalogové èíslo 517742
Název dokumentu Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování
Anglický název Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes
Datum vydání 01.10.2023
Datum ukonèení platnosti 01.06.2024
Datum úèinnosti 01.11.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 13.100 - Bezpečnost práce. Průmyslová hygiena
25.160.10 - Procesy svařování
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 259802023
ISO 259802023
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97271ČSN EN ISO 25980 2015
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
519194ČSN EN ISO 25980 2024
Anotace

ČSN EN ISO 25980 This document specifies safety requirements for transparent welding curtains, strips and screens to be used in workplaces where arc welding is taking place. They are intended to provide protection against harmful levels of optical radiation and spatter for workers who are in the vicinity of arc welding processes but not involved in the welding itself. They are intended to reduce the discomfort glare from the arc but also allow sufficient luminous transmittance to permit a view into the workspace behind. The transparent welding curtains can also be used in other applications as long as the UV- and blue-light emissions are less than in arc welding and the transmitted infrared irradiance is below applicable exposure limits. They are designed to be used at a distance from the arc of at least 1 m. Welding curtains, strips and screens specified in this document are not intended to replace welding filters. For intentional viewing of welding arcs, other means of protection are used, see ISO 16321-1 and ISO 16321-2. This document is not applicable to protection against laser radiation, for which ISO 19818-1 applies.