Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 18246
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 300035
Katalogové èíslo 517593
Název dokumentu Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie
Anglický název Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety requirements for conductive connection to an external electric power supply
Datum vydání 01.10.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 43.140 - Motocykly a mopedy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 182462023
ISO 182462023
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502640ČSN EN ISO 18246 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 18246 This International Standard specifies safety requirements for conductive connection to an external electric power supply of electrically propelled mopeds and motorcycles. It is not applicable to vehicles not in normal conditions, such as damaged vehicles and vehicles which have mechanical and/or electrical failure. It applies only to on-board charging systems between the plug or vehicle couplers and RESS circuits. The safety requirements for vehicles not connected to external power supply are specified in ISO 13063. NOTE - This International Standard does not contain requirements for bidirectional power flow. It does not provide comprehensive safety information for manufacturing, maintenance and repair personnel.