Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13577-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 065011
Katalogové èíslo 517504
Název dokumentu Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 4: Ochranné systémy
Anglický název Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety - Part 4: Protective systems
Datum vydání 01.08.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.100 - Bezpečnost práce. Průmyslová hygiena
25.180.01 - Průmyslové pece obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 13577-42022
ISO 13577-42022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
516047ČSN EN ISO 13577-4 2023
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 13577-4 Tento dokument specifikuje požadavky na ochranné systémy používané u průmyslových pecí a přidružených zařízení (PTZ). Funkční požadavky, na které se ochranné systémy vztahují, jsou uvedeny v ISO 13577-1, ISO 13577-2 a ISO 13577-3. Tento dokument neplatí pro vysoké pece, konvertory (v ocelárnách), kotle, topené ohřívače (včetně reformovacích pecí) v petrochemickém a chemickém průmyslu. Tento dokument neplatí pro elektrickou kabeláž a silovou kabeláž před ovládacím panelem/ochranným systémem PTZ. Tento dokument neplatí pro ochranné systémy vyrobené před datem jeho zveřejnění.