Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1434-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258511
Katalogové èíslo 517334
Název dokumentu Měřidla tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Thermal energy meters - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.08.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.200.20 - Přístroje pro měření teploty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1434-12022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
516202ČSN EN 1434-1 2023
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1434-1 Tento dokument stanovuje obecné požadavky a platí pro měřidla tepelné energie. Měřidla tepelné energie jsou přístroje určené pro měření energie, která se v teplosměnném okruhu absorbuje (chlazení) nebo předává (ohřev) kapalinou, která se nazývá teplonosnou kapalinou. Měřidlo tepelné energie udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách. Tento dokument se vztahuje pouze na měřidla pro uzavřené systémy, kde je rozdíl tlaků nad tepelným zatížením omezen. Tento dokument se nevztahuje na: - požadavky na elektrickou bezpečnost; - požadavky na tlakovou bezpečnost; a - povrchová čidla teploty.