Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16307-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 268814
Katalogové èíslo 517268
Název dokumentu Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Dodatečné požadavky na vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením
Anglický název Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Supplementary requirements for self-propelled variable-reach trucks
Datum vydání 01.08.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.060 - Manipulační vozíky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16307-22023
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16307-2 This document specifies requirements for the types of industrial trucks specified in the scope of EN ISO 3691 2:2023. This document is intended to be used in conjunction with EN ISO 3691 2:2023. These requirements are supplementary to those stated in EN ISO 3691 2:2023. This document deals with the following supplementary requirements and significant hazards, hazardous situations or hazardous events relevant, when it is used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer: - electrical requirements; - noise emissions; - vibration; - electromagnetic radiation. This document specifies supplementary requirements to EN ISO 3691 2:2023: - operator's seat; - protection against crushing, shearing and trapping; - longitudinal stability determination; - visibility; - information for use (instruction handbook and marking). Annex A (informative) contains the list of significant hazards covered by this document.