Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 4210-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 309000
Katalogové èíslo 517261
Název dokumentu Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 7: Zkušební metody pro kola a ráfky
Anglický název Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 7: Wheel and rim test methods
Datum vydání 01.08.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 43.150 - Jízdní kola
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 4210-72023
ISO 4210-72023
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98261ČSN EN ISO 4210-7 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 4210-7 This document specifies wheel and rim test methods for ISO 4210-2.