Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 4210-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 309000
Katalogové èíslo 517255
Název dokumentu Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Slovník
Anglický název Cycles - Safety requirements for bicycles - Part 1: Vocabulary
Datum vydání 01.08.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 43.150 - Jízdní kola
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 4210-12023
ISO 4210-12023
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98082ČSN EN ISO 4210-1 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 4210-1 ed. 2 This document specifies terms and definitions related to safety and performance requirements for the design, assembly, and testing of bicycles and sub-assemblies having maximum saddle height 635 mm or more. This document does not apply to specialized types of bicycle such as delivery bicycles, recumbent bicycles, tandems, BMX bicycles, and bicycles designed and equipped for use in severe applications such as sanctioned competition events, stunting, or aerobatic manoeuvres. NOTE - For bicycles with a maximum saddle height of 435 mm or less, see national regulations for ride-on toys, and with a maximum saddle height of more than 435 mm and less than 635 mm, see ISO 8098[1].