Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 17673
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832755
Katalogové èíslo 517219
Název dokumentu Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Požadavky a zkušební metody pro oděvy s integrovanými chytrými textiliemi a netextilními prvky
Anglický název Protective clothing - Protection against heat and flame - Requirements and test methods for garments with integrated smart textiles and non textile elements
Datum vydání 01.08.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.10 - Ochranné oděvy
59.080.80 - Inteligentní textilie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 176732022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 17673 This document applies to garments and assembly of garments providing protection against heat and flame, with integrated smart textiles and non-textile elements for enhanced health, safety and survival capabilities. This document does not concern validating claims that the integrated smart textiles and non-textile elements substitute directly any protection provided by the garment from a heat and flame perspective. The integrated smart textiles and non-textile elements could include not only the parts integrated into the protective garment but also connections to transmit the data generated or exchange data with external devices. It is not within the scope of this document to evaluate either the data storage or transmission (including connectivity) to the external devices, nor the external devices. This document evaluates only the smart textiles and non-textile elements integrated into the garment. This document supplements the requirements of EN ISO 11612 and EN ISO 13688 and does not replace any of the requirements cited in those documents. This document sets additional testing and performance requirements linked specifically to the garments and assembly of garments providing protection against heat and flame, with integrated smart textiles and non-textile elements for enhanced health, safety and survival capabilities. These additional requirements will depend on the functionality of the smart textiles or non-textile element and its needed efficacy during heat and flame hazards and risks from an electrical/electronic safety perspective in these situations.