Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60335-2-24 ed. 6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361050
Katalogové èíslo 517156
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers
Datum vydání 01.05.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.040.30 - Chladicí a mrazicí zařízení v domácnostech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60335-2-242022
IEC 60335-2-242020
IEC 60335-2-24:2020/COR12021
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
517158ČSN EN IEC 60335-2-24 ed. 6 2023A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87159ČSN EN 60335-2-24 ed. 5 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60335-2-24 ed. 6 Tato norma se zabývá bezpečností dále uvedených spotřebičů, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 250 V u jednofázových spotřebičů, 480 V u ostatních spotřebičů a 24 V u DC spotřebičů napájených z baterií: - chladicí spotřebiče pro domácnost a podobné účely; - výrobníky ledu se zabudovanými motorkompresory a výrobníky ledu určené pro zabudování do mrazicích prostorů pro uchovávání potravin; - chladicí spotřebiče a výrobníky ledu pro používání při táboření, v obytných přívěsech a na lodích pro rekreační účely.