Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1978
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421311
Katalogové èíslo 516778
Název dokumentu Měď a slitiny mědi - Měděné katody
Anglický název Copper and copper alloys - Copper cathodes
Datum vydání 01.03.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.150.30 - Výrobky z mědi
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 19782022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
56952ČSN EN 1978 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1978 Tento dokument stanovuje požadavky na chemické složení a vlastnosti katod z dvou tříd mědi označených Cu-CATH-1 (CR001A) a Cu-CATH-2 (CR002A). Příloha A (normativní) popisuje metody pro odběr vzorků katod pro použití v případech sporu mezi dodavatelem a odběratelem. Příloha B (informativní) uvádí informace o vztazích mezi rezistivitou a konduktivitou mědi.