Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61980-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341593
Katalogové èíslo 516729
Název dokumentu Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem
Anglický název Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 3: Specific requirements for magnetic field wireless power transfer systems
Datum vydání 01.05.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 43.120 - Elektrická silniční vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61980-32022
IEC 61980-32022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511345ČSN CLC IEC/TS 61980-3 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61980-3 (34 1593) This part of IEC 61980 applies to the off-board supply equipment for wireless power transfer via magnetic field (MF-WPT) to electric road vehicles for purposes of supplying electric energy to the RESS (rechargeable energy storage system) and/or other on-board electrical systems. The MF-WPT system operates at standard supply voltage ratings per IEC 60038 up to 1 000 V AC and up to 1 500 V DC from the supply network. The power transfer takes place while the electric vehicle (EV) is stationary. Off-board supply equipment fulfilling the requirements in this document are intended to operate with EV devices fulfilling the requirements described in ISO 19363. The aspects covered in this document include - the characteristics and operating conditions, - the required level of electrical safety, - requirements for basic communication for safety and process matters if required by a MF WPT system, - requirements for positioning to assure efficient and safe MF-WPT power transfer, and - specific EMC requirements for MF-WPT systems. The following aspects are under consideration for future documents: - requirements for MF-WPT systems for two- and three-wheel vehicles, - requirements for MF-WPT systems supplying power to EVs in motion, - requirements for bidirectional power transfer, - requirements for flush mounted primary device, - requirements for MF-WPT systems for heavy duty vehicle, and - requirements for MF-WPT systems with inputs greater than 11,1 kVA. This document does not apply to - safety aspects related to maintenance, and - trolley buses, rail vehicles and vehicles designed primarily for use off-road. NOTE - The terms used in this document are specifically for MF-WPT.