Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 63237-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361060
Katalogové èíslo 516721
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Informace o vlastnostech výrobku - Část 1: Základy
Anglický název Household and similar electrical appliances - Product information properties - Part 1: Fundamentals
Datum vydání 01.05.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.030 - Elektrická zařízení v domácnostech obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 63237-12022
IEC 63237-12022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 63237-1 This part of IEC 63237 provides a method for standardizing the descriptions of household electrical appliances. The aims of this document are to: define a common language for customers and suppliers through the publication of classes, represented by properties and their attributes; enable electronic data exchange by machines (including information technology systems, see machine-to-machine communication [M2M]); optimize workflows between customers and suppliers, as well as in processes, such as engineering, development and purchasing within their own organizations; offer also a dictionary to legislators; and reduce transaction costs. This document describes household electrical appliances using properties and makes the associated properties available in the IEC Common Data Dictionary (IEC CDD). Furthermore, this document provides rules, methods and the generic data structure for product specific classification standards and on how to produce a reference dictionary based on the IEC 61360 series. This in turn creates a descriptive basis of company internal and external descriptions of household electrical appliances based on structured classes and lists of properties.