Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 16228-6+A1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 277991
Katalogové číslo 516636
Název dokumentu Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže
Anglický název Drilling and foundation equipment - Safety - Part 6: Jetting, grouting and injection equipment
Datum vydání 01.02.2023
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.03.2023
Věstník vydání (měs/rok) 2/23
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 16228-6:2014+A12021
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
514375ČSN EN 16228-6+A1 2022
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16228-6+A1 Tato evropská norma se zabývá společně s částí 1 všemi významnými nebezpečími pro zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže, když jsou používána, jak je předpokládáno, a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného používání výrobcem ve spojitosti s celou dobou životnosti stroje (viz kapitola 4). Požadavky této části normy jsou doplňující ke společným požadavkům uvedeným v !EN 16228-1:2014+A1:2021". Tento dokument neopakuje požadavky z !EN 16228-1:2014+A1:2021", ale přidává nebo nahrazuje požadavky pro použití zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže. Soupravy pro vrtání, vibrování, beranění pilot, které se používají k přípravě otvorů pro tyto účely, jsou uvedeny v !EN 16228-2:2014+A1:2021" a/nebo !EN 16228-4:2014+A1:2021". Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže je používáno k přípravě, přesunu a použití injektážních materiálů používaných buď pro: - zlepšení podmínek základové půdy, nebo - vyplnění dutin, např. okolo pilot nebo zemních kotev. Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže je představováno celým zařízením a instalacemi, provozovanými s ručním nebo elektrickým, pneumatickým, mechanickým nebo hydraulickým pohonem, nezbytným pro následující: - míchání, skladování, měření a čerpání látek (cementové suspenze, malty nebo chemických látek/směsí); - tryskací, zálivkové a injektážní postupy (v/do podloží) s nízkým, středním nebo vysokým tlakem nebo podtlakovými systémy; !vypuštěný text" - všechny ovládací systémy, elektrické nebo mechanické tlakové a průtokové zapisovače, pro monitoring injektáže; - veškeré tryskací, zálivkové a injektážní příslušenství, jako jsou speciální nástroje, jehly, tyče, nátrubky, obturátory, zadržovací svěry a svidříkové háky. !Tento dokument neplatí pro stroje a zařízení pro vedení, rozstřikování a ukládání betonu nebo malty (pokryté EN 12001). Tento dokument se nezabývá tryskacími, zálivkovými nebo injektážními jednotkami určenými pro použití výrobků generujících jedovaté plyny."