Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 16228-1+A1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 277991
Katalogové číslo 516630
Název dokumentu Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky
Anglický název Drilling and foundation equipment - Safety - Part 1: Common requirements
Datum vydání 01.02.2023
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.03.2023
Věstník vydání (měs/rok) 2/23
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 16228-1:2014+A12021
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
514379ČSN EN 16228-1+A1 2022
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16228-1+A1 Tato evropská norma stanovuje společné požadavky na bezpečnost vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb. Část 1 této evropské normy se zabývá významnými nebezpečími společnými pro vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb (viz příloha A), když jsou používána, jak je předpokládáno, a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného používání výrobcem ve spojitosti s celou dobou životnosti zařízení (doprava, montáž, demontáž, zařízení v provozu a mimo provoz, údržba, přesun na stavbě, uskladnění, vyřazení z provozu a sešrotování). POZNÁMKA 1 - Požadavky stanovené v této části normy jsou společné pro dvě nebo více skupin vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb. Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky pro všechny typy vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb a je určen pro používání ve spojení s částmi 2 až 7. Tyto části pro specifické stroje neopakují požadavky z části 1, ale doplňují nebo upravují požadavky pro typ vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb, jehož se to týká. Pro víceúčelová strojní zařízení jsou použity části normy, které zahrnují zvláštní funkce a používání, např. pro vrtnou soupravu, jež je využita také jako pilotovací souprava, se použijí příslušné požadavky z EN 16228-1, EN 16228-2 a EN 16228-4. Následující stroje jsou z předmětu této normy vyloučeny: - tunelovací stroje, bezštítové stroje pro vrtání tunelů a vrtací stroje pro vrtání šachet do horniny bez soutyčí podle !EN 16191"; - dovrchní vrtací stroje; - vrtné soupravy používané v průmyslu těžby nafty a plynu; ! - zvláštní těžební stroje a zařízení pro povrchovou těžbu (např. vrtné soupravy pro vrtání do hornin, vrtáky pro trhací práce) (v rozsahu působnosti CEN/TC 196); - všechny podzemní těžební stroje a zařízení pro těžbu pevných minerálních látek (např. vrtné soupravy pro vrtání do hornin, dovrchní vrtací stroje, stroje pro vrtání šachet, těžební stroje se šnekovým vrtákem, jumbo), jakož i stroje a zařízení pro rozvoj podzemních dolů (v rozsahu CEN/TC 196); - stojanové stroje pro vrtání na jádro (podle EN 12348); - ruční stroje (zejména stroje, na které se vztahuje ISO 11148-5)." POZNÁMKA 2 - Tato evropská norma nepokrývá zvláštní požadavky pro námořní používání. Jestliže je vrtací zařízení nebo zařízení pro zakládání staveb v pevném uspořádání, které není určeno k rozdělení, sestaveno s používáním nosné části stroje ze základny zařízení pro zemní práce, zemědělského zařízení nebo jeřábu, potom musí tato kompletní souprava vyhovovat požadavkům !pokrytých touto" normou. Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb v rámci předmětu normy EN 16228, části 1 až 6 mohou zahrnovat vyměnitelné přídavné zařízení v rámci předmětu normy EN 16228-7 buď jako integrální část své konstrukce, nebo jako výměnné vestavěné zařízení. !Jestliže se předpokládá používání vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v případě rizika způsobeného bleskem, bude potřeba splnit dodatečné požadavky, které nejsou pokryty tímto dokumentem. Tento dokument neplatí pro vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb vyrobené před datem jeho vydání.