Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 50388-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 333508
Katalogové číslo 516465
Název dokumentu Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi elektrickými trakčními napájecími soustavami a drážními vozidly pro dosažení interoperability - Část 1: Obecně
Anglický název Railway Applications - Fixed installations and rolling stock - Technical criteria for the coordination between electric traction power supply systems and rolling stock to achieve interoperability - Part 1: General
Datum vydání 01.04.2023
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.05.2023
Věstník vydání (měs/rok) 4/23
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.280 - Elektrická trakční zařízení
45.060.01 - Železniční vozidla obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 50388-12022
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
92258ČSN EN 50388 ed. 2 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50388-1 Tento dokument stanovuje požadavky na elektrické aspekty pro dosažení technické kompatibility mezi drážními vozidly a elektrickými trakčními soustavami, které se omezují na koordinaci zásad ochrany mezi napájením a hnacími jednotkami, tj. neutrální úseky, omezení proudu nebo výkonu vlakové soupravy, selektivitu při zkratech, koordinace vypínačů a použití rekuperačního brzdění; koordinaci výkonu instalovaného na trati a výkonu odebíraného vlaky, tj. účiník hnací jednotky, proud vlakové soupravy nebo omezení příkonu, kvalita, typ a charakteristika elektrické soustavy; posouzení kompatibility z hlediska harmonických a dynamických jevů. V přílohách jsou uvedeny informativní hodnoty pro některé části stávajících evropských drážních sítí. Tento dokument se týká elektrických trakčních soustav železničních drah, systémů hromadné dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou, které jsou integrovány s železničními dráhami, systémů pro přepravu materiálu, které jsou integrovány s železničními dráhami. Interakce se subsystémem "řízení - zabezpečení a návěštění" není předmětem tohoto dokumentu.