Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61400-12-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333160
Katalogové èíslo 516379
Název dokumentu Větrné elektrárny – Část 12-3: Výkonové charakteristiky – Kalibrace na stanovišti na základě měření
Anglický název Wind energy generation systems - Part 12-3: Power performance - Measurement based site calibration
Datum vydání 01.03.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.180 - Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61400-12-32022
IEC 61400-12-32022
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
517939ČSN EN IEC 61400-12-3 2023Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94708ČSN EN 61400-12-2 2014
503362ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61400-12-3 This part of IEC 61400 specifies a measurement and analysis procedure for deriving the wind speed correction due to terrain effects and applies to the performance testing of wind turbines of all types and sizes connected to the electrical power network as described in IEC 61400 12 1. The procedure applies to the performance evaluation of specific wind turbines at specific locations.