Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61400-12-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333160
Katalogové èíslo 516374
Název dokumentu Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren
Anglický název Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines
Datum vydání 01.03.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.180 - Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61400-12-12022
IEC 61400-12-12022
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
517937ČSN EN IEC 61400-12-1 ed. 3 2023Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94708ČSN EN 61400-12-2 2014
503362ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61400-12-1 ed. 3 This part of IEC 61400 specifies a procedure for measuring the power performance characteristics of a single wind turbine and applies to the testing of wind turbines of all types and sizes connected to the electrical power network. In addition, this document defines a procedure to be used to determine the power performance characteristics of small wind turbines (as defined in IEC 61400-2) when connected to either the electric power network or a battery bank. The procedure can be used for performance evaluation of specific wind turbines at specific locations, but equally the methodology can be used to make generic comparisons between different wind turbine models or different wind turbine settings when site-specific conditions and data filtering influences are taken into account. Considerations which can be of relevance to the assessment of uncertainty of power performance tests on multiple turbines are presented in Annex R on an informative basis. This document defines a measurement methodology that requires the measured power curve and derived energy production figures to be supplemented by an assessment of uncertainty sources and their combined effects. Uncertainty sources of wind measurements are assessed from procedures described in the relevant wind measurement equipment standards while uncertainty of the power curve and annual energy production are assessed by procedures in this document.