Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61400-12-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333160
Katalogové èíslo 516372
Název dokumentu Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě měření anemometrem na gondole
Anglický název Wind energy generation systems - Part 12-2: Power performance of electricity producing wind turbines based on nacelle anemometry
Datum vydání 01.03.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.180 - Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61400-12-22022
IEC 61400-12-22022
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
517938ČSN EN IEC 61400-12-2 ed. 2 2023Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503362ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 2018
94708ČSN EN 61400-12-2 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61400-12-2 ed. 2 This part of IEC 61400-12 specifies a procedure for verifying the power performance characteristics of a single electricity-producing, horizontal axis wind turbine that is not considered to be a small wind turbine per IEC 61400-2. It is expected that this document be used when the specific operational or contractual specifications do not comply with the requirements set out in IEC 61400-12-1. The procedure can be used for power performance evaluation of specific turbines at specific locations, but equally the methodology can be used to make generic comparisons between different turbine models or different turbine settings. The purpose of this document is to provide a uniform methodology of measurement, analysis, and reporting of power performance characteristics for individual electricity producing wind turbines utilising nacelle-anemometry methods. This document is intended to be applied only to horizontal axis wind turbines of sufficient size that the nacelle-mounted anemometer does not significantly affect the flow through the turbine's rotor and around the nacelle and hence does not affect the wind turbine's performance. The intent of this document is that the methods presented in this document be utilised when the requirements set out in IEC 61400-12-1 are not feasible. This will ensure that the results are as consistent, accurate, and reproducible as possible within the current state of the art for instrumentation and measurement techniques. This document describes how to characterise a wind turbine's power performance in terms of a measured power curve and the estimated AEP. Guidance on uncertainty considerations relating to the power performance of the sample of turbines tested relative to the power performance of all turbines in a wind farm is provided. Guidance on the evaluation of the combined uncertainty for the case where multiple turbines are tested is also provided.