Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13209-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 943458
Katalogové èíslo 516259
Název dokumentu Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Nosiče na záda s rámem
Anglický název Child care articles - Child carriers - Safety requirements and test methods - Part 1: Framed back carrier
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.190 - Zařízení pro děti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13209-12022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514558ČSN EN 13209-1 ed. 2 2022
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13209-1 Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro nosiče na záda s rámem, určené k nošení dětí v pozici vsedě. Nosiče na záda s rámem jsou určené pro děti ve věku od 6 měsíců do maximální hmotnosti 18 kg a jsou určeny k nošení dítěte na zádech opatrovníka a zkonstruovány tak, aby mohly být připevněny na záda opatrovníka a uvolnili mu ruce, např. při stání nebo chůzi. POZNÁMKA - Zdůvodnění pro zahrnutí některých požadavků uvedených v tomto dokumentu je uvedeno v příloze B. Tento dokument se nevztahuje na nosiče na záda s rámem určené pro děti se zvláštními potřebami. Pokud má nosič na záda s rámem další funkce, které tento dokument nezahrnuje, má být uveden odkaz na příslušnou evropskou normu.